Om Matguiden

Matguiden innehåller aktuell information om mat och hälsa ur ett folkhälsoperspektiv. Webbplatsens material vägleder dig som arbetar med hälsofrämjande matvanor.

Matguiden erbjuder kunskapsstöd till professioner som arbetar med att främja hälsosamma matvanor inom olika arenor i samhället. Webbplatsen vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården och verksamheter på kommunal nivå som förskola, skola, äldreomsorg och LSS-verksamhet samt politiker och tjänstemän. Andra som är intresserade av mat och hälsa ur ett folkhälsoperspektiv kan också hitta information för professionell eller egen användning.

Matguiden erbjuder:

  • kunskap om den senaste forskningen inom området mat och hälsa.
  • vetenskaplig evidens för hur man kan främja hälsosamma matvanor på strukturell nivå inom olika områden i samhället.
  • vägledande material om mat och hälsa.
  • exempel på mat och måltider för olika målgrupper och energinivåer.

Matguiden baseras på den vetenskapliga litteraturen inom området mat och hälsa och utgår från Livsmedelsverkets nationella kostråd som baseras på de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR).

Matguiden är utvecklad av experter vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). Webbplatsen är en del av Folkhälsoguiden som drivs av CES inom Region Stockholm.  

 

Kontakta Matguiden

Om du har frågor om Matguidens innehåll och material kan du skriva en e-post till folkhalsoguiden.slso@regionstockholm.se. Skriv ”Matguiden” i ämnesraden. 

 För frågor om mat och hälsa på individnivå, det vill säga personliga kostråd, var vänlig kontakta relevant vårdgivare som till exempel rehab, vårdcentral eller barnavårdscentral.

Senast ändrad 2024-05-16

Publicerad: 2021-10-28