Listen

Publikationer

Här hittar du rapporter utgivna av Region Stockholms FoUU-verksamheter inom folkhälsa från de senaste åren samt informationsmaterial om olika folkhälsofrågor. Du kan söka på ett enskilt ord. Det går också att söka på fraser inom citattecken. Saknar du något? Hör av dig till folkhalsoguiden.slso@regionstockholm.se.

Din sökning på 'Barn och unga' gav 42 sökträffar

Filtrera

Filtrering

Rapport
Informationsmaterial
Återställ
Arbete och arbetsmiljö
Barn och unga
Boende och närmiljö
Hälsa och sjukdom
Levnadsvanor
Psykisk hälsa
SRHR
Återställ

Visar 20 dokument

Sorterar på: Publikationsår

Bokstavsordning
Publikationsår

2024

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Samtalsstödet SOTIS vänder sig till dig som har möjlighet att stödja ungdomar till tobaks- och nikotinfrihet.

Se mer

2024

Marina Jonsson, Ulla-Britt Andersson, Catherine Fahlén Zelander, Alexandra Lövquist, Leena Oscarson, Emmanouela Sdona, Annelie Turesson

Rapporten beskriver CAMM:s allergiförebyggande arbete för barn och unga med allergi i Stockholms län. Hur är det att vara barn med allergi och vilka möjligheter finns att minska konsekvenserna av sjukdomen i deras vardag?

Se mer

Omslag Att göra skillnad i vardagen för barn med allergi omslag

2023

Filip Andersson, Rosaria Galanti, Cecilia Magnusson

Cannabisbruket i Sverige kan vara betydligt vanligare än man tidigare trott.

Se mer

Rapport 2023:10

2023

Maria Rosaria Galanti, Sofia Shakibi, Robin Nilsson

Rapporten sammanställer kunskapsläget om effekten av rökavvänjningsmetoder som riktar sig till tonåringar och unga vuxna.

Se mer

Omslag till rapport 2023:7

2023

Samir Cedic, Kyriaki Kosidou, Cecilia Magnusson

Rapporten beskriver gravidas levnadsvanor och kroppsmasseindex, deltagande i basprogrammet för mödrahälsovård, vård för psykisk ohälsa, fysiska graviditetskomplikationer och nyföddas hälsa under perioden 2014 till 2020.

Se mer

2023

Sandra Ekström, Alexandra Lövquist, André Lauber, Erik Melén, Inger Kull, Anna Bergström, Anne-Sophie Merritt, Göran Pershagen, Magnus Wickman, Antonios Georgelis

En jubileumsrapport som ger en översikt över forskningsprojektet BAMSE:s bidrag till kunskapen om allergisjukdomar och deras orsaker hos barn och unga under cirka 30 år.

Se mer

Omslag Ett kvarts sekel med BAMSE-projektet

2022

Sebastian Hökby

Resultat från enkätdatainsamling som utfördes i 116 skolor i Stockholms län mellan åren 2016-2019. Målgruppen är främst beslutsfattare och intressenter inom Stockholms län som har inflytande över unga personers hälsa.

Se mer

2022

Michael Westerlund, Hanna Nilsson

En forskningsöversikt med fokus på självmord, internetbaserad kommunikation om självmord och hur självmordsnära individer kan identifieras på nätet.

Se mer

2022

Beata Jablonska, Anna Ohlis, Henrik Dal

Rapporten är en uppdatering av den epidemiologiska beskrivning som presenterades i den tidigare kartläggningen från 2020 av förekomsten av autismspektrumtillstånd och adhd och vården av barn och unga med dessa diagnoser.

Se mer

Omslag Tapport 2022:5

2022

Anna Strandberg, Pia Kvillemo, Johanna Gripenberg

Rapporten undersöker attityder till cannabis bland unga vuxna i Stockholm i dag.

Se mer

Omslag Tapport 2022:4

2022

Vania Ceccato, Ioannis Ioannidis, Gabriel Gliori, Jeanette Bakhaya, Farah Kassem, Elena Kokkalis, Mats Wilhelmsson, Mia-Maria Magnusson

Rapporten undersöker när, var och av vem cannabisbrott begås. Rapporten beskriver också hur cannabisbrott påverkar lokalsamhället.

Se mer

Omslag Tapport 2022:2

2022

Sven Granath

Rapporten undersöker hur inslaget av cannabis i det dödliga våldet förändrats i Stockholms län och i övriga landet under åren 2008 till 2019.

Se mer

Omslag Tapport 2022:1

2022

Jurgita Narusyte, Gergö Hadlaczky, Alma Sörberg Wallin, Christina Dalman, Kyriaki Kosidou

I rapporten kartläggs den totala vårdkonsumtionen (somatisk och psykiatrisk vård) bland alla personer som dött i suicid i Stockholms län under perioden 2011–2016.

Se mer

Omslag rapport

2021

Joseph Muwonge Jr, Ann-Louise Sirén, Johan Åhlén, Lene Lindberg, Christina Dalman, Kyriaki Kosidou.

Rapporten sammanställer vilka evidensbaserade insatser som finns för att stötta och hjälpa barn till föräldrar med psykiska problem. Rapporten vänder sig främst till forskare och folkhälsoexperter och kan ligga till grund för framtida forskningsriktning och prioriteringar inom forskningen.

Se mer

Omslag rapport

2021

Emelie Agardh, Pär Flodin, Christina Dalman, Susanne Wicks, Anna-Karin Danielsson, Peter Allebeck

Rapporten presenterar de senaste måtten samt utveckling över tid vad gäller sjukdomsbördan av psykiska sjukdomar, beroendetillstånd och självskador i Stockholms län.

Se mer

Omslag rapport

2021

Amanda Walter Söderberg, Elin Larsson, Gunnar Brandén, Elin Zamore Söderström, Anna Nielsen, Kyriaki Kosidou

Rapporten undersöker vilka konsekvenser coronapandemin kan få och har fått för SRHR, med fokus på fyra centrala områden: tillgång till SRHR-relaterad vård, sexliv och relationer, barnafödande och graviditetsönskan samt utsatthet för våld och övergrepp.

Se mer

Omslag rapport

2021

Beata Jablonska, Christina Dalman, Susanne Wicks

I rapporten kartläggs geografiska skillnader i förekomsten av självrapporterad och diagnostiserad psykisk ohälsa bland befolkningen i Stockholm län.

Se mer

Omslag rapport

2021

Anna Ohlis, Susanne Wicks, Amanda Waleh Åström, Christina Dalman

Kortrapporten kartlägger vårdkonsumtionen för psykisk ohälsa i Region Stockholm under våren och sommaren 2020, och jämför den med motsvarande konsumtion år 2019.

Se mer

Omslag rapport

2020

Alma Sörberg Wallin, Christina Dalman

Låga betyg i årskurs 9 förutsäger ökad risk för depression, självmordsförsök och aktivitetsersättning med psykiatrisk diagnos i vuxenlivet. Sambandet mellan låga skolbetyg och självmordsförsök verkar delvis förklaras av skillnader i uppnådd utbildningsnivå.

Se mer

Rapport-omslag

2020

Nina Åsbring, Joanna Stjernschantz Forsberg

Sambandet mellan rökning och risk för allvarlig coronainfektion är inte entydigt, Faktabladet beskriver svårigheterna att kommunicera hälsobudskap under en pågående pandemi.

Se mer

Förstasida

1/3