Listen

Publikationer

Här hittar du rapporter utgivna av Region Stockholms FoUU-verksamheter inom folkhälsa från de senaste åren samt informationsmaterial om olika folkhälsofrågor. Du kan söka på ett enskilt ord. Det går också att söka på fraser inom citattecken. Saknar du något? Hör av dig till folkhalsoguiden.slso@regionstockholm.se.

Din sökning på 'Levnadsvanor' gav 43 sökträffar

Filtrera

Filtrering

Rapport
Informationsmaterial
Återställ
Arbete och arbetsmiljö
Barn och unga
Boende och närmiljö
Hälsa och sjukdom
Levnadsvanor
Psykisk hälsa
SRHR
Återställ

Visar 20 dokument

Sorterar på: Bokstavsordning

Bokstavsordning
Publikationsår

2018

Peter Allebeck, Sven Andreasson, Sven Wåhlin, Mats Ramstedt, Johanna Gripenber

Rapporten sammanfattar kunskapsläget angående alkohol och hälsorisker och ger underlag till formulering av rekommendationer om lågriskkonsumtion.

Se mer

Rapport-omslag

2020

Nina Åsbring, Joanna Stjernschantz Forsberg

Sambandet mellan rökning och risk för allvarlig coronainfektion är inte entydigt, Faktabladet beskriver svårigheterna att kommunicera hälsobudskap under en pågående pandemi.

Se mer

Förstasida

2022

Vania Ceccato, Ioannis Ioannidis, Gabriel Gliori, Jeanette Bakhaya, Farah Kassem, Elena Kokkalis, Mats Wilhelmsson, Mia-Maria Magnusson

Rapporten undersöker när, var och av vem cannabisbrott begås. Rapporten beskriver också hur cannabisbrott påverkar lokalsamhället.

Se mer

Omslag Tapport 2022:2

2022

Filip Andersson, Maria Rosaria Galanti, Cecilia Magnusson

Rapporten redovisar vi förekomsten av cannabisrelaterade diagnoser hos unga vuxna, samt för skillnader över tid, mellan grupper och områden, samt på vilka vårdnivåer och inom vilka vårdgrenar som vårdkonsumtionen sker.

Se mer

Omslag Tapport 2022:6

2020

Anna Fält

I den här rapporten, som ingår i en rapportserie om coronapandemin, sammanfattar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) pandemins potentiella effekter på alkoholvanorna samt möjliga risker med alkohol från ett smittskyddsperspektiv.

Se mer

Rapportens förstasida

2020

Daniel Berglind

I den här rapporten, som ingår i en rapportserie om coronapandemin, sammanfattar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) pandemins potentiella effekter på fysisk aktivitet i befolkningen.

Se mer

Rapportens förstasida

2020

Sara Raposo

I den här rapporten, som ingår i en rapportserie om coronapandemin, sammanfattar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) pandemins potentiella effekter på matvanor.

Se mer

Rapportens förstasida

2020

Peter Allebeck

I den här rapporten, som ingår i en rapportserie om coronapandemin, sammanfattar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) pandemins potentiella effekter på narkotikabruket i befolkningen.

Se mer

Rapportens förstasida

2020

Wenjing Tao

I den här rapporten, som ingår i en rapportserie om coronapandemin, sammanfattar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) pandemins potentiella effekter på socioekonomiskt utsatta grupper.

Se mer

Rapportens förstasida

2022

Liselotte Schäfer Elinder, Stefan Fors, Nina Karnehed, Per Tynelius

Rapporten undersöker om fetmabehandling sker på lika villkor i Region Stockholm.

Se mer

Omslag Tapport 2022:3

2021

Mihretab Gebreslassie, Marie Warolén, Anton Lager, Stefan Fors

Rapporten undersöker skillnader i blodtryck mellan grupper med olika utbildningsnivåer. Rapporten visar att effektiv, tidig identifikation och behandling av personer med högt blodtryck kan bidra till att minska de sociala skillnaderna i hälsa.

Se mer

Omslag rapport

2011

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

I broschyren från oktober 2011 finns råd om hur föräldrar kan främja barns hälsa på ett enkelt sätt. Alla råd är baserade på forskning och gäller barn mellan 2 och 5 år. Förutom mat- och rörelsevanor finns råd om skärmtid och sömn.

Se mer

Förstasida En bra början

2021

Vicky Bartelink, Peeter Fredlund, Anton Lager

Rapporten undersöker förekomst av ensamhet i Stockholms län och om sambandet med psykisk och fysisk hälsa, dödlighet och vårdnyttjande.

Se mer

Omslag rapport

2020

Anna Fält, Joanna Stjernschantz Forsberg

Det finns god evidens för att policyändringar, såsom prishöjningar på cigaretter eller rökförbud på allmänna platser, leder till att fler personer slutar röka, visar en ny studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Karolinska Institutet.

Se mer

Förstasida

2018

Maria Wikland, Andrea Friedl

Rapporten är en del i en serie om förskolans förutsättningar att arbeta hälsofrämjande. Denna rapport fokuserar på förskolans förutsättningar att främja fysisk aktivitet.

Se mer

Rapport-omslag

2018

Daniel Berglind, Andrea Friedl

Faktabladet visar att de flesta förskolor skulle behöva tillämpa en mer aktiv och medveten hälsofrämjande pedagogik när det gäller fysisk aktivitet. En åtgärd som kan ha betydelse för barns framtida hälsa är att se till att förskolegården följer Boverkets allmänna råd och vägledning om friyta.

Se mer

Förstasida

2018

Andrea Friedl, Maria Wikland

Rapporten är en del i en serie om förskolans förutsättningar att arbeta hälsofrämjande. Denna rapport fokuserar på förskolans förutsättningar att främja goda matvanor

Se mer

Rapport-omslag

2019

Daniel Berglind, Chu Chen

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har genomfört en studie på 27 förskolor i Stockholm, som visar att förskolebarn som deltar i organiserad idrott är lika aktiva som andra barn under förskoletiden, och totalt sett mer aktiva under en hel dag.

Se mer

Förstasida

2012

Det kan vara svårt att veta hur många gram frukt och grönt man bör äta. Därför har vi tagit fram en broschyr som ger förslag på hur man bör äta av frukt och grönsaker, fördelat över en dag.

Se mer

Förstasida Hur mycket frukt och grönt

1/3